Privacy & Cookie Verklaring

Deze website is een initiatief van :

ITSYOURMOVE
Kruisbooglaan 42
B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor
E-mail : erwin@itsyourmove.be
Telefoon 0477 38 12 01

1. Waarom deze privacy verklaring?

ITSYOURMOVE hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil ITSYOURMOVE u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door ITSYOURMOVE. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ITSYOURMOVE verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. ITSYOURMOVE verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

Bij een bezoek aan de website van ITSYOURMOVE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van ITSYOURMOVE bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ITSYOURMOVE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ITSYOURMOVE zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ITSYOURMOVE . We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. ITSYOURMOVE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan ITSYOURMOVE. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn op contractuele basis.

3. Cookies

Nadat ik een tijd Tai Chi gedaan had, schreef ik me uit interesse voor Qi Gong, in voor de groepslessen bij itsyourmove.

De lessen worden op een zeer rustige, ontspannen en professionele manier gegeven. Het is tof dat het elke les iets nieuws is met ook herhalingen van vorige lessen. Je kan op elk moment instappen en zonder problemen volgen, alles wordt zeer goed uitgelegd en voorgedaan op een aangename manier.

Ik ben RA patiënt en hartpatiënt. Sinds ik Qi Gong beoefen, voel ik mij zowel op geestelijk en vooral op lichamelijk vlak veel beter, soepeler en ik heb veel minder pijn. Mijn dagen zijn nu ZONDER pijnstillers en dat had ik nooit verwacht!

Ik zou Qi Gong eigenlijk aan iedereen aanraden en zeker aan wie het niet kent. Je ontspannen op een gezonde, leuke manier. Een gratis medicijn voor alle kwalen en het stimuleert het zelfgenezend vermogen dat we vergeten zijn te gebruiken. Een aanrader ook voor mensen met reuma, fybromyalgie, burnout, depressie, …

Ik kan terug genieten van sport, wat heel moeilijk was geworden.

- Gretel Guffens -

itsyourmove geeft om jouw lichamelijk en mentaal welzijn.
Maak een afspraak