Personal coaching

Jouw eigen Magic Toolkit tegen stress

met specifieke brein- en beweegoefeningen die je zenuwstelsel tot rust brengen en je tevens nieuwe energie geven.


Werkwijze: Mindfulness in motion

Een totaalaanpak op jouw maat
Vanuit de wetenschap dat lichaam en geest in permanente wisselwerking staan met elkaar, wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen beide.

Een brede waaier aan efficiënte technieken
itsyourmove zet je brein én je lichaam in beweging en gebruikt daarvoor de meest efficiënte technieken uit verschillende disciplines.

Afgestemd op jouw wensen en doelen
Aan de hand van de informatie die je mij toevertrouwt via het intakeformulier en verdere gesprekken in de praktijk gaan we samen na wat jouw wensen, noden, doelen, motivatie, mogelijkheden en belemmeringen zijn.

Jouw persoonlijk beweegplan
Desgewenst gaan we na welke disbalansen en ongemakken onze huidige levenswijze bij jou heeft teweeg gebracht en gaan die herstellen. Je krijgt een persoonlijk beweegplan mee. Hierbij gaan we ook na hoe je dit best kan implementeren in je dagelijks leven.

Motivatie en begeleiding
Een motiverende coachingstijl helpt je koers houden richting jouw doel.

Je traject naar meer rust en energie start vanaf dag 1
Tijdens de intake proberen we meteen een aantal oefeningen uit, zodat je op het einde van de sessie niet enkel een gesprek hebt gehad, maar ook al enkele tools meekrijgt om zelf mee aan de slag te gaan.


Personal coaching

Personal Coaching is nuttig

wanneer  je:

 • stress gerelateerde problemen hebt (dit kan gaan van piekeren, onrust, angst, hyperventilatie, fysieke problemen en pijnklachten tot bore-out en burn-out)
 • het gewoon moeilijk hebt om in beweging te komen, terwijl je er toch de noodzaak van inziet
 • het moeilijk hebt om het in je eentje vol te houden
 • merkt dat het beweegplan dat je voor jezelf hebt uitgedacht toch niet de gewenste effecten heeft
 • onvoldoende gehoord wordt en je een etiket opgekleefd krijgt waar je je niet goed bij voelt
 • merkt dat de klassieke geneeskunde geen oplossing biedt en misschien zelfs voor meer problemen zorgt
 • doelgericht je lichamelijke en geestelijke conditie op peil wil houden in een veilige omgeving waar alle aandacht naar jou gaat 
 • ...

Lees ook: 5 Redenen waarom een Persoonlijke Coach voordeliger is

Prijs:

 • 65 € voor 60 minuten individuele begeleiding
  Betaling graag via overschrijving op rekeningnummer van itsyourmove BE62 0637 1049 8561 of cash.

Praktisch:

 • Gratis parkeergelegenheid op de oprit van de praktijk
 • Breng je eigen handdoek, matje, dekentje, ... mee.

Voor personal coaching op een externe locatie, worden verplaatsingsonkosten aangerekend.


Verlies geen kostbare tijd. Daarvoor is jouw leven te waardevol. Kies voor de snelste weg om terug in jouw kracht te staan en start nu


Maak een afspraak

Bel naar 0477 38 12 01 of stuur een mail naar erwin@itsyourmove.be Geef daarbij duidelijk aan waarmee je geholpen wil worden en op welk telefoonnummer ik je kan bereiken.


Persoonlijk beweegplan

Wanneer je beslist een coaching traject te volgen, stellen we een plan op met oefeningen voor lichaam en brein op jouw maat. Dit zal je houvast bieden op je weg naar een blijvend energieker en blijer leven.


Werken naar jouw doel

Tijdens elke sessie gaan we na waar je staat, hoe je je voelt en welke aanpassingen wenselijk zijn.

Reconnect with the power and vitality you always dreamt of.
itsyourmove geeft om jouw lichamelijk en mentaal welzijn.
Maak een afspraak